ఫొటోస్: నిహారిక, శ్రియ సినిమాని లాంచ్ చేసిన వరుణ్ తేజ్