ఫొటోస్ : వైష్ణవ్ తేజ్ మూవీ లాంచ్ లో పాల్గొన్న మెగా ఫామిలీ