ఫొటోస్ : అల్లుడు సినిమాకి క్లాప్ కొట్టిన పవర్ స్టార్