ఫొటోస్ :సాయి ధరమ్ తేజ్ సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ ...సినిమా లాంచ్