ఫొటోస్: హప్పి మొబైల్స్ 25వ స్టోర్ లాంచ్ చేసిన రాంచరణ్