ఫొటోస్ : తల్లి సురేఖ పుట్టినరోజు సెలెబ్రేట్ చేసిన చరణ్