ఫొటోస్ : బీష్మ టీం కి కంగ్రాట్స్ చెప్పిన పవర్ స్టార్