ఫొటోస్ : వినాయక చవితి సంబరాలు జరుపుకుంటున్న మెగా ఫ్యామిలీ