ఫొటోస్: కోదండరామిరెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్