ఫొటోస్ : డైరెక్టర్ కోడి రామ కృష్ణ కి నివాళులు అర్పించిన చిరంజీవి