ఫొటోస్ : చిరంజీవి & నాగార్జున కలిసి సీఎం కెసిఆర్ కు చెక్కులను అందచేశారు