ఫొటోస్ : ఉపాసన బంధువుల వివాహ వార్షికోత్సవంకి హాజరైన చిరంజీవి, సురేఖ