ఫొటోస్: అల్లు అర్జున్ @ నెహ్రు ట్రోఫీ బోట్ రేస్, కేరళ